organizátoři

Mgr. Lukáš Chrást

IBIS guru

Odborné zájmy: Mikrobiologie, molekulární biotechnologie, mikroskopické houby

Lukáš je doktorandem v Loschmidtových laboratořích a odborným pracovníkem Centra pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX. Ve svém výzkumu se zabývá především využitím fermentačních technologií pro produkci rekombinantních proteinů a metabolickým inženýrstvím bakterií pro degradaci environmentálních polutantů. Kromě výzkumu se věnuje i výuce na Přírodovědecké fakultě MU, přednáší v několika kurzech zaměřených na biotechnologie a ekologii hub, vede i cvičení z molekulárních biotechnologií a systému řas a hub. Lukáš je autorem několika vědeckých článků v impaktovaných časopisech. Je členem odborných společností, např. American Society for Microbiology, Československé společnosti mikrobiologické a Biotechnologické společnosti. Kromě vědecké činnosti se Lukáš věnuje i popularizaci vědy, uspořádal několik přednášek pro školy i veřejnost, dříve vedl Korespondenční ekologický s...více

Mgr. Zuzana Nováková

Hlavní organizátorka

Odborné zájmy: Ekotoxikologie, znečištění ovzduší, endokrinní disrupce

Zvídavá PhD studentka ekotoxikologie zkoumající účinky znečištění ovzduší. Její alma mater jsou laboratoře ústavu RECETOX (PřF MU), kde v mističkách pěstuje jak lidské buňky, tak kvasinky či bakterie. V předchozím studiu ji zajímala toxicita nanočástic a analýza biochemických procesů v živočišných tkáních, nyní prozkoumává organické látky z vnitřního prostředí (indoor pollution) a jejich dopad na lidské zdraví. Neustále ji udivují možnosti současné vědy, zejména molekulární biologie a chtěla by proto nadchnout i ostatní, aby se nebáli a zkusili najít odpovědi. Ve volném čase dělá trochu do muziky a nejšťastnější je prý na horách.

Mgr. Pavla Havlíčková

Zástupkyně hlavní organizátorky

Odborné zájmy: stafylokokové bakteriofágy, patogenní treponemy

Pavla vystudovala obor Mikrobiologie a molekulární biotechnologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Během svého magisterského studia pracovala se stafylokoky a jejich bakteriofágy v Laboratoři molekulární diagnostiky mikroorganismů. V současnosti je doktorandkou a odbornou pracovnicí na Biologickém ústavu Lékařské fakulty. Její výzkum se zaměřuje na molekulární biologii a evoluci syfilis způsobující bakterie Treponema pallidum. Mimo univerzitní část života Pavla ráda hraje šachy, zpívá (ale to jenom, pokud ji nikdo neslyší), hraje Escape games, čte fantasy knihy, jezdí na horském kole a plave.

Mgr. Adéla Indráková

Zástupkyně hlavní organizátorky

Odborné zájmy: Stafylokokové bakteriofágy, molekulární biologie

Adéla je studentkou prvního ročníku doktorského studia na Masarykově univerzitě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na stafylokoky a bakteriofágy, především na jejich interakci na úrovni transkriptomu. Jejím snem je publikovat výsledky v Nature, Science nebo jiném vysoce impaktovaném časopise. Ve volném čase se věnuje sportu, je reprezentantkou v orientačnímu běhu. Do semináře Ibis se zapojila v březnu 2016 a těší se na další zajímavá témata, která se budou řešit.

Jan Mičan

Webmaster

Odborné zájmy: medicína, výpočetní biologie, cheminformatika

Honza je studentem prvního ročníku Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě. Jeho dlouholetý zájem o programování, biologii a chemii ho přivedly nejen k vytvoření a správě webu IBISu, ale také k výzkumné činnosti v teoretickém týmu Loschmidtových laboratoří. Zabývá se především možnostmi využití výpočetní techniky k předpovídání struktury a funkce enzymů nebo vytvářením enzymů zcela nových, s unikátními vlastnostmi. Jakožto na webmastera na něj směřujte veškeré nápady a připomínky týkající se funkce webu, a to na tento e-mail: honzamicann (zavináč) gmail.com

Mgr. Júlia Kováčová

PR a propagace

Odborné zájmy: molekulární biologie a genetika, onkologie, popularizace

Júlie je doktorandka a manažerka PR a komunikace na Ústavu experimentální biologie, odborne působící v CEITECu Masarykovy univerzity. Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika na Přf MU a v současnosti zkoumá mikroRNA jako možné biomarkery solidních tumorů. Ve volném čase se věnuje běhu, plavání, psaní a ze všeho nejraději – přípravě kávy.

Mgr. Daniela Slamková

Organizátorka

Odborné zájmy: parazitológia, histológia, eletrónová mikroskopia, molekulárna biológia

Daniela je magisterskou študentkou Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity pôsobiaca vo výskumnej skupine Parazitológia. Venuje sa výskumu parazitických helmintov – ich histológii a molekulárnej charakteristike. Medzi jej záujmy patrí aj elektronová mikroskopia, ktorej sa venuje vo svojej práci. Vo voľnom čase rada počúva Pink Floyd, hrá na ukulele a chodí do divadla.

Stanislav Juračka

Organizátor

Odborné zájmy: molekulární biologie, genetika

Standa je studentem bakalářského oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pokud nestuduje, působí jako vůdce skautského oddílu Naděje v Novém Městě na Moravě. Taktéž je velmi zdatný v prokrastinaci učení se na zkoušky (psaním tohoto medajlonku, právě velice účinně prokrastinuje.)

Bc. Gabriela Sajlerová

Organizátorka

Odborné zájmy: Parazitologie, proteomika, molekulární biologie

Gabriela je studentkou magisterského oboru Zoologie. V bakalářském studiu se v bakalářské práci zabývala morfometrickou determinací parazitů rodu Gyrodactylus. Tématem diplomové práce je lokalizace proteinů. Ve svém volném čase si ráda čte nebo cvičí pilates.

Lucie Ulrichová

Organizátorka

Odborné zájmy: medicína, molekulární biologie

Lucka studuje čtvrtý ročník všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě. Díky svému zájmu o vědu se v rámci studia věnuje výzkumu microRNA a jeho využití pro diagnostiku interních onemocnění. Lucka ráda pracuje se studenty, a proto vyučuje biologii pro středoškoláky, kteří se chtějí připravit na studium lékařské fakulty a také se podílí na organizaci Prvákovin pro nové studenty Masarykovy univerzity. Ve svém volném čase ráda cestuje, fotí, čte napínavé knihy, jezdí na kole nebo na bruslích.

Mgr. Gabriela Daňková

Organizátorka

Odborné zájmy: Molekulární biologie, lékařská a forenzní genetika

Gabriela je doktorandkou v Erasmus Medical Center v Rotterdamu. Cílem jejího výzkumu je studovat, jak je náš vzhled (např. barva očí či vlasů, tvar obličeje) zakódován v naší DNA. V minulosti se zabývala i lékařskou genetikou. Ve volném čase se Gabriela věnuje sborovému zpěvu, cvičení pilates či jogy a pletení.

Ing. Tomáš Janovič

Organizátor

Odborné zájmy: Mikroskopie, analýza obrazu, proteomika

Tomáš je studentem CEITEC PhD školy a členem výzkumné skupiny LifeB, kde se věnují studiu lidských telomerových proteinů. Sám se specializuje a zaměřuje převážně na popis dynamiky proteinových interakcí za použití pokročilých mikroskopických metod. Tímto se snaží aplikovat zkušenosti získané během studia biomedicínského inženýrství, kde se zabýval zobrazovací technikou a zpracováním signálů a obrazových dat. Těší ho každá příležitost, kdy může předat své znalosti a proto rád vyučuje a podílí se na organizaci nejrůznějších kurzů a workshopů. Mimo práci je vášnivý sportovec, cestovatel, miluje hory a nejvíc Beskydy, kam se rád vrací. Zajímá se o fotografování, auta a vždy si najde čas na dobré jídlo. Snaží se brát věci pozitivně a s úsměvem, protože negativní postoj nikdy nikoho nikam neposune.

Mgr. Filip Trčka, Ph.D.

Organizátor

Odborné zájmy: Molekulární biologie, molekulární chaperony, proteinová struktura

Chemická a vposledku fyzikální podstata dějů, kterým říkáme život, korunovaná vznikem a (doposud) existencí bytosti, která dává věcem kolem sebe a sobě samé nejrůznější jména a definice, to je přece důvod k tomu studovat molekulární biologii. Nenechme se ale mýlit, každý molekulární biolog jednoho dne zjistí, že se měl více věnovat celým organismům, systematice, rostlinám, živočichům jako celkům, že totiž evoluce života není jen výsledkem chybující dědičnosti v toku času, ale zahrnuje doposud nedostatečně popsané emergentní vlastnosti buněčných systémů. Tohle a podobné věci jsme studovali na PřF MU.

Daniel Pluskal

Organizátor

Odborné zájmy: Biochemie, proteomika, enzymologie

Daniel je (prozatím) bakalářským studentem biochemie na Masarykově univerzitě, avšak již tři roky před nástupem na MU současně se svými gymnaziálními studii už působil v Loschmidtových laboratořích MU, kde se dodnes zabývá výzkumem strukturně-funkčních vztahů bioluminiscenčních enzymů převážně pomocí metod fyzikální biochemie. Je členem PPNS JMK, držitelem ceny Učené společnosti České republiky a rád se podílí na organizaci soutěží a akcí popularizujících vědu mezi mládeží. Ve svém volném čase se věnuje vážné orchestrální, středověké a moderní folkové hudbě, lukostřelbě a hrám na hrdiny.

Markéta Doležalová

Organizátorka

Odborné zájmy: Nádory, molekulární biologie

Markéta je nadšenou studentkou třetího ročníku Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě. Když se zrovna nevěnuje poznávání nových nemocí, snaží se přiučit i něco z informatiky. Ráda přednáší o lobotomiích a podobných legráckách. Baví ji lezení po horostěnách a chození po přírodě, nejlépe spojené s geocachingem.

Mgr. Zuzana Vitková

Organizátorka

Odborné zájmy: Molekulární biologie, genetika, popularizace vědy

Zuzka pracuje jako PR manažerka na Ústavu experimentální biologie a také jako manažerka vzdělávacích programů ve VIDA! science centru. Náročná povolání ale načas vyměnila za (ještě náročnější) rodičovskou dovolenou, na které se stará o svého ročního syna. Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, přičemž jeden semestr strávila v rámci programu Erasmus na Vídeňské univerzitě. Svou bakalářskou i diplomovou práci Zuzka věnovala protein-proteinovým interakcím u modelového organismu Arabidopsis thaliana, ale svou odbornou činnost zaměřila po studiích jiným směrem a nyní se profesně věnuje popularizaci vědy. Je autorkou či spoluautorkou šesti interaktivních popularizačních výstav, podílí se na aktivitách na Noc vědců, vedla překladatelský tým webu Od počátku s DNA a nově připravuje předmět věnovaný popularizaci vědy pro studenty...více