organizátoři

Mgr. Lukáš Chrást

Hlavní organizátor

Odborné zájmy: Mikrobiologie, molekulární biotechnologie, mikroskopické houby

Lukáš je doktorandem v Loschmidtových laboratořích a odborným pracovníkem Centra pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX. Ve svém výzkumu se zabývá především využitím fermentačních technologií pro produkci rekombinantních proteinů a metabolickým inženýrstvím bakterií pro degradaci environmentálních polutantů. Kromě výzkumu se věnuje i výuce na Přírodovědecké fakultě MU, přednáší v několika kurzech zaměřených na biotechnologie a ekologii hub, vede i cvičení z molekulárních biotechnologií a systému řas a hub. Lukáš je autorem několika vědeckých článků v impaktovaných časopisech. Je členem odborných společností, např. American Society for Microbiology, Československé společnosti mikrobiologické a Biotechnologické společnosti. Kromě vědecké činnosti se Lukáš věnuje i popularizaci vědy, uspořádal několik přednášek pro školy i veřejnost, dříve vedl Korespondenční ekologický s...více

Mgr. Pavla Havlíčková

Zástupkyně hlavního organizátora

Odborné zájmy: stafylokokové bakteriofágy, patogenní treponemy

Pavla vystudovala obor Mikrobiologie a molekulární biotechnologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Během svého magisterského studia pracovala se stafylokoky a jejich bakteriofágy v Laboratoři molekulární diagnostiky mikroorganismů. V současnosti je doktorandkou a odbornou pracovnicí na Biologickém ústavu Lékařské fakulty. Její výzkum se zaměřuje na molekulární biologii a evoluci syfilis způsobující bakterie Treponema pallidum. Mimo univerzitní část života Pavla ráda hraje šachy, zpívá (ale to jenom, pokud ji nikdo neslyší), hraje Escape games, čte fantasy knihy, jezdí na horském kole a plave.

Mgr. Adéla Indráková

Zástupkyně hlavního organizátora

Odborné zájmy: Stafylokokové bakteriofágy, molekulární biologie

Adéla je studentkou prvního ročníku doktorského studia na Masarykově univerzitě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na stafylokoky a bakteriofágy, především na jejich interakci na úrovni transkriptomu. Jejím snem je publikovat výsledky v Nature, Science nebo jiném vysoce impaktovaném časopise. Ve volném čase se věnuje sportu, je reprezentantkou v orientačnímu běhu. Do semináře Ibis se zapojila v březnu 2016 a těší se na další zajímavá témata, která se budou řešit.

Mgr. Zuzana Vitková

Organizátor, PR a propagace

Odborné zájmy: Molekulární biologie, genetika, popularizace vědy

Zuzka pracuje jako PR manažerka na Ústavu experimentální biologie a také jako manažerka vzdělávacích programů ve VIDA! science centru. Náročná povolání ale načas vyměnila za (ještě náročnější) rodičovskou dovolenou, na které se stará o svého ročního syna. Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, přičemž jeden semestr strávila v rámci programu Erasmus na Vídeňské univerzitě. Svou bakalářskou i diplomovou práci Zuzka věnovala protein-proteinovým interakcím u modelového organismu Arabidopsis thaliana, ale svou odbornou činnost zaměřila po studiích jiným směrem a nyní se profesně věnuje popularizaci vědy. Je autorkou či spoluautorkou šesti interaktivních popularizačních výstav, podílí se na aktivitách na Noc vědců, vedla překladatelský tým webu Od počátku s DNA a nově připravuje předmět věnovaný popularizaci vědy pro studenty...více

Jan Mičan

Webmaster

Odborné zájmy: medicína, výpočetní biologie, cheminformatika

Honza je studentem prvního ročníku Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě. Jeho dlouholetý zájem o programování, biologii a chemii ho přivedly nejen k vytvoření a správě webu IBISu, ale také k výzkumné činnosti v teoretickém týmu Loschmidtových laboratoří. Zabývá se především možnostmi využití výpočetní techniky k předpovídání struktury a funkce enzymů nebo vytvářením enzymů zcela nových, s unikátními vlastnostmi. Jakožto na webmastera na něj směřujte veškeré nápady a připomínky týkající se funkce webu, a to na tento e-mail: honzamicann (zavináč) gmail.com

Mgr. Gabriela Daňková

Organizátor

Odborné zájmy: Molekulární biologie, genetika, proteinové inženýrství

Gabriela je doktorandkou v Loschmidtových laboratořích. Hlavním cílem jejího výzkumu je studium vybraných růstových faktorů a optimalizace jejich vlastností pro uplatnění v medicíně, kosmetice a výzkumu. Podílí se také na výuce kurzu bioinformatiky na PřF MU, či v rámci letní školy proteinového inženýrství pořádané Loschmidtovými laboratořemi. V minulosti se zabývala i lékařskou genetikou. Ve volném čase se Gabriela věnuje sborovému zpěvu, cvičení pilates či jogy a pletení. Ráda pracuje s dětmi a přispívá k popularizaci vědy, např. výukou kroužku Věda nás baví.

Mgr. Lucia Škulcová

Organizátor

Odborné zájmy: Ekotoxikologie; kontaminace půd, vod, vzduchu; pesticidy

Lucia je doktorandkou a odborní pracovnicí v laboratořích Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX). Ve svém výzkumu se zabývá vlivem pesticidů na půdní organismy, konkrétně studiu míry bioakumulace kontaminantů z půdy do rostlin a živočichů. Využívá různé metody, ze kterých jsou nejvýznamnější ekotoxikologické testy na žížalách, chvostoskocích a hlísticích, ale také alternativní metody s využitím chemických extrakcí a pasivních vzorkovačů. Kromě výzkumu se věnuje i výuce na Přírodovědecké fakultě MU, přednáší na semináři zaměřeném na případové ekotoxikologické studie a vede cvičení z půdní ekotoxikologie. Lucia je autorkou několika vědeckých článků v impaktovaných časopisech. Kromě vědecké činnosti již v minulých letech vedla Korespondenční ekologický seminář a ve volných chvílích se dlouhodobě a aktivně věnuje sportu, hlavně turistice a Pole Dance.

Mgr. Zuzana Nováková

Organizátor

Odborné zájmy: Ekotoxikologie, znečištění ovzduší, endokrinní disrupce

Zvídavá PhD studentka ekotoxikologie zkoumající účinky znečištění ovzduší. Její alma mater jsou laboratoře ústavu RECETOX (PřF MU), kde v mističkách pěstuje jak lidské buňky, tak kvasinky či bakterie. V předchozím studiu ji zajímala toxicita nanočástic a analýza biochemických procesů v živočišných tkáních, nyní prozkoumává organické látky z vnitřního prostředí (indoor pollution) a jejich dopad na lidské zdraví. Neustále ji udivují možnosti současné vědy, zejména molekulární biologie a chtěla by proto nadchnout i ostatní, aby se nebáli a zkusili najít odpovědi. Ve volném čase dělá trochu do muziky a nejšťastnější je prý na horách.

Bc. Gabriela Sajlerová

Organizátor

Odborné zájmy: Parazitologie, proteomika, molekulární biologie

Gabriela je studentkou magisterského oboru Zoologie. V bakalářském studiu se v bakalářské práci zabývala morfometrickou determinací parazitů rodu Gyrodactylus. Tématem diplomové práce je lokalizace proteinů. Ve svém volném čase si ráda čte nebo cvičí pilates.

Bc. Daniela Slamková

Organizátor

Odborné zájmy: parazitológia, histológia, eletrónová mikroskopia, molekulárna biológia

Daniela je magisterskou študentkou Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity pôsobiaca vo výskumnej skupine Parazitológia. Venuje sa výskumu parazitických helmintov – ich histológii a molekulárnej charakteristike. Medzi jej záujmy patrí aj elektronová mikroskopia, ktorej sa venuje vo svojej práci. Vo voľnom čase rada počúva Pink Floyd, hrá na ukulele a chodí do divadla.

Viktor Nagy

Organizátor

Odborné zájmy: Fyziologie rostlin, dřevokazné houby, mykorhizy

Viktor študuje experimentálnu biológiu rastlín na Masarykovej univerzite tretím rokom. Zaujíma sa o fyziológiu rastlín, symbiotické interakcie medzi rastlinami a hubami a o fyziológiu húb ktorá je doposiaľ do veľkej miery neprebádaná. V poslednej dobe sa zaoberá drevorozkladnými hubami u ktorých bol dokázaní priaznivý stimulačný účinok na imunitný systém u cicavcov. Venuje sa pestovaniu týchto húb a v súčasnosti robí na diplomovej práci ktorá sa zaoberá tvorbou ektomykoríz hubami z rádu Sebacinales.

Stanislav Juračka

Organizátor

Odborné zájmy: molekulární biologie, genetika

Standa je studentem bakalářského oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pokud nestuduje, působí jako vůdce skautského oddílu Naděje v Novém Městě na Moravě. Taktéž je velmi zdatný v prokrastinaci učení se na zkoušky (psaním tohoto medajlonku, právě velice účinně prokrastinuje.)