Mgr. Lukáš Chrást

Hlavní organizátor

Odborné zájmy: Mikrobiologie, molekulární biotechnologie, mikroskopické houby

Lukáš je doktorandem v Loschmidtových laboratořích a odborným pracovníkem Centra pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX. Ve svém výzkumu se zabývá především využitím fermentačních technologií pro produkci rekombinantních proteinů a metabolickým inženýrstvím bakterií pro degradaci environment...více

Mgr. Pavla Havlíčková

Zástupkyně hlavního organizátora

Odborné zájmy: stafylokokové bakteriofágy, patogenní treponemy

Pavla vystudovala obor Mikrobiologie a molekulární biotechnologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Během svého magisterského studia pracovala se stafylokoky a jejich bakteriofágy v Laboratoři molekulární diagnostiky mikroorganismů. V současnosti je doktorandkou a odbornou pracovnic...více

Mgr. Adéla Indráková

Zástupkyně hlavního organizátora

Odborné zájmy: Stafylokokové bakteriofágy, molekulární biologie

Adéla je studentkou prvního ročníku doktorského studia na Masarykově univerzitě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na stafylokoky a bakteriofágy, především na jejich interakci na úrovni transkriptomu. Jejím snem je publikovat výsledky v Nature, Science nebo jiném vysoce impaktovaném časopise. Ve volném ča...více

Mgr. Zuzana Vitková

Organizátor, PR a propagace

Odborné zájmy: Molekulární biologie, genetika, popularizace vědy

Zuzka pracuje jako PR manažerka na Ústavu experimentální biologie a také jako manažerka vzdělávacích programů ve VIDA! science centru. Náročná povolání ale načas vyměnila za (ještě náročnější) rodičovskou dovolenou, na které se stará o svého ročního syna. Vystudovala obor Molekulární biologie a gene...více

Jan Mičan

Webmaster

Odborné zájmy: medicína, výpočetní biologie, cheminformatika

Honza je studentem prvního ročníku Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě. Jeho dlouholetý zájem o programování, biologii a chemii ho přivedly nejen k vytvoření a správě webu IBISu, ale také k výzkumné činnosti v teoretickém týmu Loschmidtových laboratoří. Zabývá se především možnostmi využi...více

Mgr. Gabriela Daňková

Organizátor

Odborné zájmy: Molekulární biologie, genetika, proteinové inženýrství

Gabriela je doktorandkou v Loschmidtových laboratořích. Hlavním cílem jejího výzkumu je studium vybraných růstových faktorů a optimalizace jejich vlastností pro uplatnění v medicíně, kosmetice a výzkumu. Podílí se také na výuce kurzu bioinformatiky na PřF MU, či v rámci letní školy proteinového inže...více

Mgr. Lucia Škulcová

Organizátor

Odborné zájmy: Ekotoxikologie; kontaminace půd, vod, vzduchu; pesticidy

Lucia je doktorandkou a odborní pracovnicí v laboratořích Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX). Ve svém výzkumu se zabývá vlivem pesticidů na půdní organismy, konkrétně studiu míry bioakumulace kontaminantů z půdy do rostlin a živočichů. Využívá různé metody, ze kterých jsou nej...více

Mgr. Zuzana Nováková

Organizátor

Odborné zájmy: Ekotoxikologie, znečištění ovzduší, endokrinní disrupce

Zvídavá PhD studentka ekotoxikologie zkoumající účinky znečištění ovzduší. Její alma mater jsou laboratoře ústavu RECETOX (PřF MU), kde v mističkách pěstuje jak lidské buňky, tak kvasinky či bakterie. V předchozím studiu ji zajímala toxicita nanočástic a analýza biochemických procesů v živočišných t...více

Bc. Gabriela Sajlerová

Organizátor

Odborné zájmy: Parazitologie, proteomika, molekulární biologie

Gabriela je studentkou magisterského oboru Zoologie. V bakalářském studiu se v bakalářské práci zabývala morfometrickou determinací parazitů rodu Gyrodactylus. Tématem diplomové práce je lokalizace proteinů. Ve svém volném čase si ráda čte nebo cvičí pilates.

Bc. Daniela Slamková

Organizátor

Odborné zájmy: parazitológia, histológia, eletrónová mikroskopia, molekulárna biológia

Daniela je magisterskou študentkou Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity pôsobiaca vo výskumnej skupine Parazitológia. Venuje sa výskumu parazitických helmintov – ich histológii a molekulárnej charakteristike. Medzi jej záujmy patrí aj elektronová mikroskopia, ktorej sa venuje vo svojej prá...více

Viktor Nagy

Organizátor

Odborné zájmy: Fyziologie rostlin, dřevokazné houby, mykorhizy

Viktor študuje experimentálnu biológiu rastlín na Masarykovej univerzite tretím rokom. Zaujíma sa o fyziológiu rastlín, symbiotické interakcie medzi rastlinami a hubami a o fyziológiu húb ktorá je doposiaľ do veľkej miery neprebádaná. V poslednej dobe sa zaoberá drevorozkladnými hubami u ktorých bol...více

Stanislav Juračka

Organizátor

Odborné zájmy: molekulární biologie, genetika

Standa je studentem bakalářského oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pokud nestuduje, působí jako vůdce skautského oddílu Naděje v Novém Městě na Moravě. Taktéž je velmi zdatný v prokrastinaci učení se na zkoušky (psaním tohoto medajlonku, právě vel...více

ORGANIZÁTOŘI

UDÁLOSTI