Zpět na hlavní stránku

Přihlašování na podzimní víkendovku otevřeno!

17.10.2023

Milá řešitelko, milý řešiteli!

Přihlašování na víkendovku již bylo otevřeno! Podrobnosti včetně přihlašovacího formuláře najdeš v tomto příspěvku.

Kdy: 10. - 12. 11. 2023

Začínat budeme v pátek v 15:00 na univerzitním kampusu v Bohunicích. Konec akce je plánovaný na nedělních 15:00 tamtéž.

Kde: MUNI, univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Bohunice

Pro koho
Přihlásit se může kdokoliv, kdo do 5. 11. 2023 (včetně) odevzdá řešení alespoň jedné z úloh 1. sady (zadání zde). Z tohoto důvodu Ti definitivní potvrzení o účasti/neúčasti na víkendovce zašleme až v pondělí 6. 11.

Za kolik
Víkendovka je zdarma, uhradit si budeš muset pouze páteční cestu na kampus a nedělní zpět domů
My se postaráme o jízdenku po Brně v průběhu akce, jídlo (5x denně) a ubytování (spát budeme na karimatkách ve spacácích v seminární místnosti na kampusu).

Pravidla akce:
1. Účastníci, kteří v době konání víkendovky nebudou plnoletí, se smí soustředění zúčastnit pouze se souhlasem rodičů. V takovém případě je nutné s sebou na akci přivézt vytištěný a podepsaný Souhlas s účastí na IBISí víkendovce
2. Po celou dobu konání akce je přísně zakázáno konzumovat alkohol a jiné omamné látky. 
3. Na akci je nutné poslouchat a řídit se pokyny organizátorů, dodržovat bezpečnost práce v laboratořích a pohybovat se pouze po prostorách určených pro víkendovku.

Co tě čeká:
I letošní podzimní víkendovka bude programem přímo nabitá! Připravujeme laboratorní praktika z biochemie, exkurzi do anatomického muzea, přednášky od odborníků i organizátorů. Budeš mít možnost seznámit se s dalšími řešiteli IBISe a také se dozvědět něco více o oborech, které my organizátoři studujeme, i o studiu na MUNI obecně. Nebude chybět i několik her, při kterých budeš mít možnost prozkoumat kampus a užít si spoustu zábavy.

Jak se přihlásit:
Pro přihlášení vyplň tento formulář. Informace v něm uváděj pravdivě a co nejpodrobněji, pokud si to otázka žádá.

S přihlašováním neotálej, víkendovka má omezenou kapacitu!

Už teď se na Tebe těšíme a přejeme mnoho štěstí při řešení 1. sady letošního ročníku!